info@theater-aanz.nl | 024-6635370

Interactieve scene 'Amin'

Welke signalen kan je oppikken? Waarom wil iemand perse geen tolk? Waarom heeft hij het toch alsmaar over een vriendschap in het land van herkomst? Waarom voelt hij zich niet veilig op zijn kamer bij de POL (procesopvanglocatie)? Kan je iemand rechtstreeks vragen naar zijn seksuele geaardheid? Kan je direct benoemen dat je vermoedt dat je cliënt homoseksueel is?

 

 

Amin Amin2

 

S: I don’t understand this friendship.
A: I had this friendship.
S: You had this friendship and they forced you to marry.
A: Yes.
S: You had this friendship.
A: Yes.
S: With another women.
A: No!
S: With man?
A: Yes.
S: Excuse me for asking but…are you…..are you…gay?
A: No! I am not bad. I don’t do bad things.

(Fragment uit de scene 'Amin', een gesprek tussen Saskia en Amin)

 

In de scene zien we Saskia Roelofs, beginnend vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk, in gesprek met Amin uit Iran. Amin heeft moeten vluchten uit zijn land omdat hij homoseksueel is. Hij is twee dagen in Nederland. Saskia heeft met hem het eerste voorlichtings-kennismakingsgesprek. De scene begint als ze met Amin zijn vluchtverhaal wil gaan bespreken. Saskia probeert op allerlei goed bedoelde manieren het verhaal naar boven te krijgen, maar drijft Amin steeds verder van zich af.

Interactieve scene ‘Amin’ voor Vluchtelingenwerk Nederland en COC Nederland.
In opdracht van Vluchtelingenwerk Nederland en COC Nederland heeft Theater AanZ een interactieve scene gemaakt over het thema “hoe kom ik met cliënt in gesprek over een lastig en gevoelig onderwerp als seksuele oriëntatie of genderidentiteit’? Deze interactieve scene werd uitgevoerd tijdens de Masterclass LHBT&Asiel op donderdag 27 maart 2014 te Utrecht voor medewerkers van o.a. Vluchtelingenwerk Nederland.

Interactie met het publiek
Na de scene kan het publiek, onder begeleiding van de publieksbegeleider, de rol van Saskia veranderen door haar aanwijzingen te geven. Aanwijzingen die het publiek op 27 maart gaf, hadden betrekking hebben op: tijd en rust nemen, open vragen stellen, door vragen, kijken en luisteren, niet rechtstreeks benoemen van het woord gay, niet invullen en ga eens in op het woord vriendschap. Door de aanwijzingen w de veiligheid voor Amin vergroot en ontstond er een toenadering in plaats van verwijdering.

Wiebe Hilgen, trainer bij Vluchtelingenwerk en mede-organisator van de Masterclass dag zegt over de methodiek die toegepast kan worden: ‘Als iemand niet open is over seksuele oriëntatie of gender identiteit is het beter hier niet rechtstreeks naar te vragen maar om hier naar toe te werken. Hierbij stel je eerst algemenere vragen, die emotioneel weinig beladen zijn en later kom je steeds dichterbij de kern, namelijk iemands identiteit. Vergelijk het met een ui waarvan je de ringen langzaam afpelt om tot de kern te komen.

<< Terug naar Nieuws

“ Je moet kunnen zijn wie je wilt zijn.” Meer reacties >>
“Ik hoop dat nog veel meer mensen deze voorstelling gaan zien.” Meer reacties >>
“Knap hoe de acteurs dat kunnen en doen. Respect!!” Meer reacties >>
“Goed dat dit bestaat.” Meer reacties >>
“Jullie hebben op een mooie manier onze derdeklassers aan het denken gezet.” Meer reacties >>
“Jullie laten de directe gevolgen van het handelen zien.” Meer reacties >>
Geef zelf een reactie >>
20180124 nova ocw 20 1024
Minister Van Engelshoven bij LEEF! Meer lezen >>
Twitter