info@theater-aanz.nl | 024-6635370

Theater en film meest kansrijke interventies

Dat kwam uit het onderzoek 'Do The Right Thing' een onderzoek naar de plausibiliteit van interventies voor vergroting van acceptatie van homoseksualiteit.

Inspelen op empathie bevordert homo-acceptatie
Aandacht besteden aan homoseksualiteit betekent niet automatisch dat dit positief uitwerkt voor de acceptatie ervan. Soms kan een werkwijze zelfs negatieve effecten hebben. Kansrijk blijken methoden te zijn waarbij kijkers zich inleven in homoseksuele theater- of filmpersonages. Dit concludeert kennisinstituut Movisie in een rapport dat op 28 september werd gepresenteerd.

Empathie versus kennis
De afgelopen jaren zijn tal van initiatieven genomen en projecten uitgevoerd om acceptatie van lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) te vergroten. Voorbeelden zijn theaterstukken en films op school, spelletjes in verzorgingstehuizen en dialoogbijeenkomsten in buurthuizen. Voor het Europese onderzoeksproject ‘Do the right thing’ zijn deze werkwijzen getoetst aan de wetenschappelijke kennis hierover en is nagegaan in hoeverre ze plausibel zijn. Er is gefocust op vier werkwijzen: theater en film, raadspelletjes, kennisoverdracht en dialoogbijeenkomsten.

De eerste werkwijze, film en theater, komt het meest positief naar voren. Het gaat om films en theaterstukken die het voor elkaar krijgen empathie voor homoseksuele karakters te wekken