info@theater-aanz.nl | 024-6635370

Seksuele diversiteit in het mbo

In een derde en tevens laatste traject werken Theater AanZ, COC Nederland en Edu-Divers, met ondersteuning van Ministerie OCW en de MBO Raad, samen om gezamenlijk met ROC's in Nederland het thema seksuele diversiteit (nog) beter te verankeren in het onderwijs. Dit project heet toepasselijk 'Seksuele diversiteit in het mbo, een duurzame aanpak'.

Een toelichting 
In het eerste traject in 2013-2014 hebben 30 ROC’s meegedaan aan een kort projectaanbod, bestaande uit 2 voorstellingen Geen Gezicht met voorafgaand een vragenlijst en aansluitend focusgesprekken met docenten en leerlingen. De resultaten zijn verwerkt in een onderzoek/adviesrapport: "Het probleem is groter dan soms lijkt".

Geen gezicht lr logo

Het tweede traject in 2015-2016 was gericht op meer diepgang, inhoudelijk op het thema, maar ook hoe je als professional kan omgaan met extreme reacties van studenten. Op 1 april 2016 eindigde het tweede traject. Na een evaluatie met de MBO-raad en het Ministerie van OCW is besloten het succesvolle project nog een derde en tevens laatste termijn te geven.

Het derde traject in 2017-2018
Voor de ROC’s/MBO’s uit het tweede project is dit positief nieuws. In sommige opleidingen was het ingezette traject nog niet voltooid; de verlenging biedt ruimte om in de komende 1,5 jaar de inbedding alsnog te ondersteunen. Bij de succesvolle ROC's wordt er gezocht naar andere opleidingen om aan te haken op dit project.

Ook is er in dit traject ruimte voor 5 nieuwe ROC's. De strategie voor de nieuwe deelnemers is vergelijkbaar met hetgeen in het afgelopen traject gedaan is en wordt uitgevoerd binnen de sector Zorg & Welzijn. In overleg kunnen ook andere sectoren deelnemen aan dit project.

Het volledige derde traject bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Theater AanZ speelt interactieve voorstellingen met als doel het zichtbaar en bespreekbaar maken van seksuele diversiteit, EduDivers begeleidt training en follow-up begeleiding om het thema te integreren in de opleiding en COC Nederland stimuleert studenten een GSA op te richten en betrokken te raken.
  • EduDivers werkt samen met opleidingen aan de invulling van een keuzedeel "diversiteit".
  • Een interne projectgroep werkt binnen de opleiding aan de integratie van seksuele diversiteit.
  • Meer informatie is te lezen in deze nieuwsbrief

Timing
Het derde traject gaat van start in het schooljaar 2017-2018. Met geïnteresseerde ROC's vinden gesprekken plaats waarin het project verder toegelicht wordt. Met de deelnemende ROC’s wordt een convenant afgesloten. Het convenant is vooral een verklaring van inhoudelijk commitment door het management/docenten en geeft in hoofdlijnen de gewenste doelstellingen weer. Het dient tevens als leidraad in de samenwerking.  

Meer weten? Neem dan contact op met Hester Klein Tijssink via hester@theater-aanz.nl.

“ Ik was benieuwd hoe de rest van mijn klas zou reageren” Meer reacties >>
“Er is een lampje gaan branden bij leerlingen.” Meer reacties >>
“Ik hoop dat nog veel meer mensen deze voorstelling gaan zien.” Meer reacties >>
“De boodschap is duidelijk aangekomen.” Meer reacties >>
“Bravo voor de acteurs” Meer reacties >>
“Hoe jullie je verhaal verteld hebben, zo open, echt mooi” Meer reacties >>
Geef zelf een reactie >>
20180124 nova ocw 20 1024
Trots en ontroerd, door LEEF! Meer lezen >>
Twitter