info@theater-aanz.nl | 024-6635370

ID, over de vrijheid jezelf te durven zijn

‘Ik werd geboren zonder dat ik dacht ik ben een meisje, ik ben een jongen. Ik dacht niks, ik was.’

Durf je te zijn wie je bent? Ook met de normen en verwachtingen vanuit je omgeving? ID gaat over jongens en meisjes en iedereen die daar tussenin zit.

De voorstelling

Als diversiteit er mag zijn, wordt er een basis gelegd voor onderlinge acceptatie en het verminderen van discriminatie en uitsluiting. Met het doorbreken van de normatieve denkpatronen wordt ruimte gemaakt om na te denken over wie je eigenlijk zélf bent of wilt zijn, los van je omgeving. ID gaat in op de thema’s gender, genderidentiteit en identiteitsontwikkeling. Veel jongeren worstelen met de spanning tussen hun ontluikende persoonlijkheid, hun genderdiversiteit en het oordeel van hun omgeving. 

 ‘Ze willen met me vechten, omdat ze niet weten hoe ze met me moeten dansen’

ID is een fragmentarische voorstelling met theater, dans, animatie, vier spelers en een DJ. Deze dynamische voorstelling heeft een documentair karakter waarin ontmoeting en diversiteit centraal staan. De vier spelers