info@theater-aanz.nl | 024-6635370

ID

‘Ik werd geboren zonder dat ik dacht ik ben een meisje, ik ben een jongen. Ik dacht niks, ik was.’

ID
Een voorstelling over de vrijheid jezelf te durven zijn

Durf je te zijn wie je bent? Ook met de normen en verwachtingen vanuit je omgeving? ID gaat over jongens en meisjes en iedereen die daar tussenin zit.

De voorstelling

Als diversiteit er mag zijn, wordt er een basis gelegd voor onderlinge acceptatie en het verminderen van discriminatie en uitsluiting. Met het doorbreken van de normatieve denkpatronen wordt ruimte gemaakt om na te denken over wie je eigenlijk zélf bent of wilt zijn, los van je omgeving. ID gaat in op de thema’s gender, genderidentiteit en identiteitsontwikkeling. Veel jongeren worstelen met de spanning tussen hun ontluikende persoonlijkheid, hun genderdiversiteit en het oordeel van hun omgeving. 

 ‘Ze willen met me vechten, omdat ze niet weten hoe ze met me moeten dansen’

ID is een fragmentarische voorstelling met theater, dans, animatie, vier spelers en een DJ. Deze dynamische voorstelling heeft een documentair karakter waarin ontmoeting en diversiteit centraal staan. De vier spelers, allen ervaringsdeskundigen, nemen je mee in hun verhaal én in hun zoektocht. Het jonge publiek leeft met hen mee, vecht mee in de strijd die soms geleverd moet worden en voelt bovenal de vrijheid die zij ook voelen als ze zichzelf durven te zijn.

De voorstelling duurt 55 minuten, aansluitend is er een MEET & GREET van circa 30 minuten. Het publiek gaat dan in gesprek met de acteurs, onder begeleiding van een publieksbegeleider.

ID is voor leerlingen en docenten bovenbouw primair onderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Tijdens de voorstelling is de aanwezigheid van minstens twee mentoren, docenten of begeleiders een vereiste. ID is ook geschikt om de deskundigheid bij zorgverleners, studenten beroepsonderwijs en ouders/verzorgers te bevorderen. 

Aanvullend educatiemateriaal

  • Voorbereidende lesbrief

Voorafgaand aan de voorstelling ontvangt de school digitaal een docentenhandleiding en een voorbereidingsopdracht met leerlingen. Elke docent behandelt deze in de eigen klas. Dit zal ongeveer 20 minuten in beslag nemen.

  • Verwerkingsles

Ter aanvulling op de voorstelling biedt Theater AanZ een verwerkingsles over genderdiversiteit aan, verzorgd door een gekwalificeerde medewerker van AanZ. Samen met de leerlingen wordt er dieper in gegaan op het onderwerp. Op een creatieve en interactieve wijze is er aandacht voor de ervaringen en gedachtes van de leerlingen en wordt er kennis gedeeld. Deze les duurt 1 klok- of lesuur en vindt plaats in de eigen klas. De les wordt uitgevoerd binnen een week na het zien van de voorstelling. 

ID is onder andere in te zetten in het kader van sociale veiligheid, diversiteit, culturele vorming en als aanvulling op lessen rondom respectvolle omgangsvormen. 

Voor meer informatie over voorstellingen en/of boekingen kunt u contact opnemen met boekingen@theater-aanz.nl of bellen naar 024-6635370. 

ID
Klik op de foto om meer foto's van de voorstelling te bekijken.

Acteurs
Susanne te Braak, Mischa van de Hulsbeek, Barbara Knapper en Sandro van der Leeuw, Aram Scholten
Publieksbegeleider: Quirijn Lokker, Michelle Schmitz

Speelvoorwaarden

Download hier de informatiebrochure 2016-2017 met o.a. de speelvoorwaarden

Cultuurkaart

 Theater AanZ is Cultuurkaart-acceptant.

Mede mogelijk gemaakt door

Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen, Gemeente Arnhem, Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland, Janivo Stichting, Rabobank Rijk van Nijmegen, Stichting Vriendinnen & Vrienden van Schorer en Stichting Het R.C. Maagdenhuis.

“Ik heb heel veel respect voor jullie” Meer reacties >>
“De kern wordt geraakt.” Meer reacties >>
“Leuke improvisatie met de meningen van leerlingen” Meer reacties >>
“Goed dat dit bestaat.” Meer reacties >>
“Ik hoop echt dat jullie deze jongeren aan het denken hebben kunnen zetten. ” Meer reacties >>
“Indrukkende voorstelling dat stof tot nadenken geeft.” Meer reacties >>
Geef zelf een reactie >>
dreamjob
Theater AanZ zoekt acteurs Meer lezen >>
Twitter