info@theater-aanz.nl | 024-6635370

Project Begrenzen en uitnodigen

Project Begrenzen en uitnodigen 
in gesprek met mbo-studenten over gender en seksuele diversiteit.

Merendeel van de mbo-docenten voelt zich niet goed toegerust als het gaat om gesprekken te voeren over maatschappelijke gevoelige onderwerpen, waaronder gender en seksuele diversiteit. Dit beeld wordt ook geschetst in het onlangs verschenen Monitor Sociale Veiligheid 2017-2018. 

Hoe gaat u met uw studenten het gesprek aan over gender en seksuele diversiteit? Hoe reageren uw studenten daarop en hoe gaat u vervolgens weer om met mogelijke extreme reacties? Dit zijn vragen die onder andere centraal staan in het project Begrenzen en uitnodigen. De looptijd is van januari 2019 t/m juni 2020 en er is ruimte voor 18 deelnemende ROC's

Doel project

Het doel van het project ‘Begrenzen en uitnodigen’ is het creëren van een veilige sfeer en een positieve norm rondom gender & seksuele diversiteit binnen het mbo.

De beoogde resultaten zijn:

  • Kennis over seksuele en genderdiversiteit wordt vergroot.
  • Docententeams volgen een training die hen opleidt om het gesprek met studenten aan te kunnen en durven gaan over maatschappelijk gevoelige onderwerpen.
  • Het pedagogisch vakmanschap van docenten om een respectvolle dialoog te voeren over gender & seksuele diversiteit wordt vergroot. 
  • De gevoelens van inleving en empathie van mbo-studenten t.a.v. lhbti-personen wordt vergroot.

Aanbod

Het aanbod voor deelnemende ROC’s ziet er als volgt uit:

  1. Trainingsdag door Stichting School & Veiligheid, voor docenten waarbij docenten o.a. de training ‘Dialoog onder druk’ volgen. Docenten worden getraind om het gesprek over maatschappelijke gevoelige onderwerpen aan te kunnen en durven gaan.
  2. Circa 6 x de voorstelling LEEF! van Theater AanZ.
  3. Een lesbrief, een kant-en-klare vervolgles die ROC’s (enige tijd) na de voorstelling in kan zetten om het gesprek over seksuele en genderdiversiteit voort te zetten.

Alle informatie leest u in deze Begrenzen en uitnodigen Infosheet.

Ook deelnemen?

Deelname aan dit project is kosteloos. Echter, we vragen op voorhand commitment op tijd, inzet docenten en studenten. In het najaar van 2018 gaan we in gesprek met ROC's die willen deelnemen. We bespreken hoe dit project kan bijdragen aan de veilige sociale norm aangaande seksuele en genderdiversiteit op school. Ook alle praktische aspecten worden doorgenomen.

U kunt zich aanmelden om deel te nemen aan het project 'Begrenzen en uitnodigen’ door een mail te sturen naar hester@theater-aanz.nl.

 

“Goede argumenten die me aan het denken hebben gezet” Meer reacties >>
“Jullie hebben me weten te raken!” Meer reacties >>
“Ze brengen het verhaal tot leven.” Meer reacties >>
“Ik hoop dat nog veel meer mensen deze voorstelling gaan zien.” Meer reacties >>
“Ik heb heel veel respect voor jullie” Meer reacties >>
“Jullie hebben een positieve indruk achtergelaten.” Meer reacties >>
Geef zelf een reactie >>
IMG 8311
project Stil verdriet (werktitel) Meer lezen >>
Twitter